Wspólnota Jezusa Miłosiernego

 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny:

„Wszelka dusza wierząca i ufająca miłosierdziu Mojemu dostąpi go”.

Św. Faustyna Kowalska (Dz. 420)

 

Rozmowy Eucharystyczne – wybrane fragmenty:

„Gdy przebywałam jeszcze w rodzinie, pewnego poranka, wróciwszy do domu po przyjęciu Komunii świętej, cała szczęśliwa że szłam do ogrodu, aby zatrzymać się jeszcze na dziękczynieniu z moim Jezusem. Kochałam Go i drżąc miłością, patrzyłam w Niebo, jedyne po Świętej Hostii orzeźwienie i umiłowanie moich oczu. W swym upojeniu myślałam i mówiłam: „Mój Boże, po jednym szczęściu drugie szczęście! Nagrodą po Komunii świętej – Raj!”. Moje serce, zdumione Boską hojnością, rozszerzało się. O niebiańskie chwile, znane tylko Umiłowanemu i aniołom! Zapragnęłam wówczas gorąco – dla Jego czci i chwały – mówić o Nim, aby poznano Jego Dar”.

Bł. Kandyda od Eucharystii (czytaj więcej)