Charakterystyka poznańskiej Wspólnoty OCDS Jezusa Miłosiernego

Jesteśmy Wspólnotą o podwójnym herbie: Zakonu Karmelitańskiego i Jezusa Miłosiernego, katolickim stowarzyszeniem wiernych świeckich /zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską/, którzy pragną żyć Bogiem Trójjedynym i służyć Mu w zbawianiu świata. Swoim charyzmatem Wspólnota poznańska stara się odpowiadać na potrzeby dzisiejszego Kościoła. Mocni wiarą i ufni w pomoc Ducha Świętego wychodzimy do zagubionego i zlaicyzowanego świata z orędziem o Bożym Miłosierdziu, o Bogu, który stał się przyjacielem człowieka w Osobie Jezusa Chrystusa.

Na drodze modlitwy osobistej i liturgicznej w Słowie Bożym /w które wsłuchujemy się podczas lectio divina/, w czasie regularnie ponawianych adoracji Najświętszego Sakramentu, wpatrzeni w najdoskonalszy wzór Dziewicy Maryi – Służebnicy Pańskiej- w ramach pierwszosobotniego nabożeństwa wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Maryi i co piątkowej modlitwie do Serca Pana Jezusa, staramy się rozeznać z jednej strony potrzeby duchowe naszych bliźnich, a z drugiej – pragnienia Serca Jezusa Chrystusa, aby nikt nie zginął, ale osiągnął życie wieczne. Najważniejszym naszym zadaniem jest dążenie do zażyłej przyjaźni z Bogiem oraz dawanie świadectwa w środowiskach, w których żyjemy, że Bóg żyje i że jest Miłością.

Swój charyzmat realizujemy we wspólnocie braci i sióstr, pomni nauczania św. Pawła: ”Jedni drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe” Gal 6,2