Czytelnia

.

Powołanie do Świeckiego Karmelu

Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Franciszka GAUDETE ET EXSULTATE. O powołaniu do świętości w świecie współczesnym

List Generała do członków Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, 2018 rok

Aloysius Deeney OCD Delegat Generalny OCDS. Elementy rozpoznawania powołania do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych

Żyć Karmelem w świecie. Rozmowa z O. W. Tochmańskim OCD

Warunki przyjęcia do wspólnoty OCDS

Prawo_wlasne_OCDS_2016

 

Namysł karmelitański

Tomás Álvarez OCD. Modlić się życiem każdego dnia

Iain Matthew OCD. Modlitwa namaszczenie umysłu

Jerzy Gogola OCD. Mistyka Teresy z Lisieux

Paweł Placyd Ogórek OCD. Duchowość karmelitańska

Krzysztof Pawłowski OCD. O budowaniu człowieka wewnętrznego

Andrzej Ruszała OCD. Kierownictwo duchowe (…). Podstawowe pytania

Andrzej Ruszała OCD. Życiodajna symbioza – związek między modlitwą a życiem

Piotr Ścibor OCD. Modlitewna intymność

Jerzy Zieliński OCD. Na drogach trudnej modlitwy

 

Miłosierdzie Boże 

Św. Siostra Faustyna Kowalska. Dzienniczek

Ks. Mariusz Bernyś, Boże miłosierdzie w doświadczeniu Św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Św. Faustyny Kowalskiej. Studium porównawcze, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2007, XX (1).

 

Bł. Kandyda od Eucharystii

Życiorys i myśli bł. Kandydy od Eucharystii