Wspólnota dziś

Przyjęliśmy nazwę Wspólnoty Jezusa Miłosiernego. Tworzymy grupę świeckich katolików, która jako stowarzyszenie ma cechy dobrowolności, samorządności, trwałości i celowości. Idąc za powołaniem do świeckiego zakonu tutaj chcemy osiągać dojrzałość ludzką i chrześcijańską, chcemy budować wspólnotę opartą na pokoju, zgodzie i miłości, w trosce o osoby chore i samotne. Staramy się o dobre relacje, owocne spędzanie wspólnego czasu poprzez dzielenie się słowem, agapę, rekreację, wyjazdy modlitewno-formacyjne, udział w różnych diakoniach, czytanie Pisma Świętego, Lectio Divina. Bierzemy udział w rekolekcjach karmelitańskich, w świętach karmelitańskich, podejmujemy różne działania apostolskie.  Dzielimy się wiarą w Miłosierną Miłość Boga do każdego człowieka.

Nasze życie wspólnotowe określa Reguła św. Alberta Jerozolimskiego, zatwierdzona dodatkowo przez papieża Innocentego w 1247 roku, wspólna także dla braci i mniszek bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Ponadto posiadamy Konstytucje OCDS i Statut OCDS Prowincji Warszawskiej, które stanowią prawo własne obowiązujące każdego z nas.