„Chryste, przychodzisz do nas jako światło życia.”

W drugą niedzielę po Uroczystości Narodzenia Pańskiego 05.01.2020 r., poznańska Wspólnota OCDS p.w. Jezusa Miłosiernego spotkała się rankiem na corocznym Opłatku.

Zgromadziliśmy się w symbolicznej scenerii przygotowanej przez Wspólnotę – w jednej ze sal klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Poznaniu, w zabytkowych podziemiach przypominających Grotę Betlejemską. W centralnym miejscu poznańskiej groty ustawiliśmy sugestywny Żłóbek Dzieciątka Jezus, z którego światło, umieszczone w przezroczystych bombkach, rozlewało się na dary złożone na stole świątecznym i na nas skupionych wokół niego. Rozpoczęliśmy powitalną kolędą: „Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi / Ciemna noc w jasności promienistej brodzi…” i Jutrznią z wymowną antyfoną: „ Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką”. Na wstępie Asystent Wspólnoty – o. Szczepan Maciaszek odczytał fragment z Ewangelii św. Łukasza o okolicznościach towarzyszących narodzinom Jezusa. Przyszedł teraz czas na składanie życzeń. Wszystkim zebranym złożyła je przewodnicząca Wspólnoty – Beata Meller, a następnie o. Szczepan: zachęcał do zacieśnienia poczucia jedności z braćmi siostrami z naszej grupy, Zakonem Karmelitańskim, Kościołem i środowiskami, z których pochodzimy; ale apelował również o to, abyśmy wdzięczni za dar wiary, dzielili się nim z bliźnimi. Na łączność z Zakonem Karmelitańskim wskazywały także życzenia nadesłane przez o. Prowincjała Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych i o . Delegata ds. Świeckiego Karmelu – o. Roberta Marciniaka. Zapadły nam w pamięć słowa o. Prowincjała – o. Jana Piotra Malickiego : „Niech każdy będzie w stanie zajaśnieć dziecięcym Światłem Syna, Jego chwałą, przez co będzie zdolny do lepszego tworzenia ludzkiej rodziny, do pomocy innym, bliskim i dalekim…”. Nieoczekiwanie spotkanie opłatkowe uzyskało dodatkowy walor rekolekcji – duchowych wskazań na nadchodzący Nowy Rok. Przypomnieliśmy sobie cytat z homilii papieża Franciszka z ostatniej Pasterki: „W tę noc ukazała się łaska Boga , aby zajaśnieć w twoim życiu. Przyjmij ją, a zajaśnieje w tobie Światło Bożego Narodzenia.” Braterskie pouczenia i wskazania przekazały również pozostałe wspólnoty OCDS z Warszawskiej Prowincji, chore siostry nieobecne na Opłatku i zaprzyjaźnione z nami karmelitanki bose z Poznania. Teraz nastąpił czas dzielenia się opłatkiem każdego z każdym – bo ten zwyczaj w poznańskim Karmelu Świeckim pomaga zacieśnić braterskie więzi. Również siostra Teresa Łakowicz zadbała o wzrost miłości braterskiej wśród nas, przygotowując dla wszystkich upominki: słodycze i starannie wydrukowane cytaty ( dla każdego indywidualne, zaczerpnięte z pism Małej Arabki), ale jednocześnie ze wskazaniem współbrata lub siostry z naszej wspólnoty oraz ojca lub brata z klasztoru poznańskiego, za których będziemy się modlić przez Nowy Rok 2020. Braterską ucztę (przygotowaną z przyniesionych darów) przeplataliśmy śpiewem kolęd, do których podkład muzyczny przygotowała siostra Irena Żmijowska –nauczycielka muzyki. Wczesnym popołudniem przeszliśmy na Mszę św. do Kościoła oo. Karmelitów Bosych, aby ponownie skupić się wokół Szopki Betlejemskiej, gdyż ustawiono ją na stopniach w prezbiterium , tuż przed głównym ołtarzem. W niedzielnej Ewangelii padły znamienne słowa: „ światłość w ciemnościach świeci i ciemność jej nie ogarnęła.”(J.1,5 ). Po Mszy Świętej, pełni wrażeń, zastygliśmy w Adoracji Najświętszego Sakramentu i Tajemnicy Bożego Wcielenia.

O gwiazdo betlejemska…

Pójdziemy przed ołtarze

Wzniecić miłości żar

I hołd Ci /Chryste/ niski dać;

To jest nasz wszystek dar.”

Rozważanie Tajemnicy Najświętszego Sakramentu towarzyszyć będzie poznańskiej Wspólnocie OCDS przez nadchodzący Nowy Rok, ponieważ „Rozmowy Eucharystyczne” bł. Kandydy od Eucharystii wybraliśmy jako jedną z podstawowych lektur.

Maria Jagielska ocds

 

Spotkanie opłatkowe
Spotkanie opłatkowe 
Spotkanie opłatkowe