O nas

Jesteśmy stowarzyszeniem osób świeckich, które dążą do świętości żyjąc duchowością Karmelu. „Karmel” w języku hebrajskim oznacza kwitnący ogród. „Kwitnący ogród” jest obrazem duszy zjednoczonej z Bogiem. Każdy z nas jest zaproszony do ciągłego rozwoju tożsamości chrześcijańskiej, do poszukiwania mistycznego zjednoczenia z Bogiem na drodze kontemplacji i działania apostolskiego, w modlitwie i pracy, dla dobra Kościoła, Zakonu i świata, aby stawać się choćby najmniejszym kwiatem tego ogrodu.  Są wśród nas, osób praktykujących, należących do Kościoła Katolickiego, czcicieli Najświętszej Maryi Panny, uczestniczących w pełni w życiu sakramentalnym: ludzie obojga płci i różnego stanu, osoby wolne i w związku małżeńskim, bezdzietne i obdarzone potomstwem, młode, i w wieku dojrzałym, a także te cieszące się już godną starością i otoczone gromadką wnuków. Są osoby reprezentujące różny status społeczny, o różnych kwalifikacjach zawodowych. Łączy nas duży zmysł rodzinny i obywatelski, cenimy cnoty odwołujące się do życia społecznego.