Czuwamy ze Świeckim Karmelem w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej 21/22 sierpnia 2021 r. pod hasłem „Z Józefem i Maryją ku Bogu.”

Poznańska Wspólnota OCDS p.w. Jezusa Miłosiernego z niecierpliwością, ale i z obawą, oczekiwała na to braterskie spotkanie Świeckiego Karmelu. Już 14 sierpnia br. otrzymaliśmy SMS od Przewodniczącej Beaty Meller, że wyruszymy w sobotę 21 sierpnia do Częstochowy o godz.10 –tej spod klasztoru oo. Karmelitów Bosych p.w. św. Józefa. Pojedziemy busem klasztornym z naszym Asystentem o. Jackiem Olszewskim. W Częstochowie będziemy mieli czas na zwiedzanie Jasnej Góry, modlitwę i wspólny obiad, bo czuwanie rozpocznie się Apelem Jasnogórskim o godz.21. Po otrzymaniu tej wiadomości, od następnego dnia, codziennie prosiliśmy Matkę Bożą o to, aby zjazd OCDS na Jasną Górę ( mimo trwającej epidemii) doszedł do skutku. Nie dane nam było nawiedzić Matkę Bożą Szkaplerzną w Zamartem w pierwszą sobotę lipca tego roku, chcieliśmy zatem nawiedzić Matkę Bożą Jasnogórską 21 sierpnia.

Zazwyczaj spotkania wspólnot OCDS obu Prowincji odbywały się z okazji ważnych wydarzeń w życiu Karmelu w Polsce np.: powitania relikwii św. Teresy z Lisieux, czy z okazji 500-lecia urodzin św. Teresy od Jezusa. Do Nocy Czuwania w tym roku przygotowaliśmy się przez udział w Nowennie do Matki Bożej przed Uroczystością Matki Bożej Jasnogórskiej. 21 sierpnia, w dniu poświęconym Maryi, wyjechaliśmy punktualnie spod poznańskiego Sanktuarium św. Józefa, które znajduje się w kościele karmelitańskim w Poznaniu. Pokłoniliśmy się koronowanemu wizerunkowi św. Józefa, powierzyliśmy naszą pielgrzymkę do Częstochowy wstawiennictwu Maryi, św. Krzysztofowi i naszych patronów. Wyraziliśmy wdzięczność o. Asystentowi, który pragnął towarzyszyć Wspólnocie w czuwaniu na Jasnej Górze, mimo że dopiero w nocy wrócił z Częstochowy z pielgrzymki rowerowej.

Wędrówkę ku Maryi rozpoczęliśmy w pogodny poranek śpiewem „Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”. Radość z Niepokalanego Poczęcia Maryi wprowadziła nas w radość z narodzin Jezusa. W ciszy rozważaliśmy Tajemnice Radosne Różańca św. – przygotowując się w ten sposób do nocnego czuwania. Tuż przed wjazdem do Częstochowy odmówiliśmy jeszcze „ Koronkę do Miłosierdzia Bożego”. Wkroczyliśmy na wały jasnogórskie w chwili odprawiania kolejnego dnia Nowenny do Matki Bożej przed Uroczystością Matki Bożej Jasnogórskiej. Przed nami wspólny obiad w jadłodajni tutejszej i rzut oka na ekspozycję „ lochów jasnogórskich” ukazującą imponujący rozmiar murów obronnych twierdzy częstochowskiej. Minęła godz. 17 i obiekty muzealne na Jasnej Górze były już zamknięte, ale nadal dla pielgrzymów dostępna była Droga Krzyżowa na wałach. Nieoczekiwanie o. Asystent zaproponował, aby w ciągu kilkunastu minut każdy z nas przygotował rozważania do dwóch stacji krzyżowych. Zaległa dłuższa cisza, a jej efektem była spójna medytacja – ku zdumieniu wszystkich. W zachodzącym słońcu jeszcze na murach twierdzy jasnogórskiej odmówiliśmy Nieszpory z 21. niedzieli zwykłej.

Zbliżała się godz. 21, czyli rozpoczęcie Apelu Jasnogórskiego i po nim Noc Czuwania. Program nocnej modlitwy przygotowały dwie grupy: Energetycy, Elektrycy i Informatycy, którzy będą adorować Matkę Bożą razem ze Świeckim Karmelem oraz wrocławska schola karmelitańska pod kierunkiem o. Krzysztofa Piskorza. Energetycy zjechali na Jasną Górę pod przewodnictwem duszpasterza krajowego tego środowiska – bpa Henryka Wejmana. Punktem centralnym Nocy Czuwania była oczywiście Msza Święta sprawowana o północy przez bpa Wejmana, w koncelebrze z o . Krzysztofem Piskorzem, który modlił się za otrzymane łaski przez świeckich karmelitów obu Prowincji, za ocalenie członków OCDS przed pandemią koronowirusa i z prośbą o nowe powołania do wszystkich gałęzi Karmelu. Mszę Świętą poprzedziło rozważanie zaproponowane przez Energetyków i przejmujący „Akatyst ku czci Ducha Świętego” w wykonaniu wrocławskiej scholi karmelitańskiej. Program modlitewny zaproponowany przez Energetyków podkreślał jak ważne jest to, by żyć zawsze w zgodzie z Bożym Prawem w Kościele Chrystusowym, pod opieką Maryi; w homilii bp Wejman rozwinął tę myśl. Zobowiązał zebranych do wierności Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie przez sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków zawodowych, rodzinnych, parafialnych . Podkreślił prymat Bożego Prawa nad wszelkimi zarządzeniami państwowymi, samorządowymi itp. Upomniał się o respektowanie autonomii Kościoła, gdyż nawet w czasach epidemii żadne przepisy nie mogą utrudniać posługi duszpasterskiej Kościołowi. Po Mszy Świętej przewodnictwo w modlitewnym czuwaniu przejęła wrocławska grupa karmelitańska. Wspólne dziękczynienie i uwielbienie , które przed tron Jasnogórskiej Królowej zanosili przedstawiciele wszystkich wspólnot OCDS obu Prowincji, zakończyła zbiorowa recytacja „Zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu”:
„Oddaję się Tobie, Jezu, Najmiłosierniejszy Zbawicielu,
Jako jedynemu mojemu Bogu i Panu,
Jedynej miłości, pragnieniu i celowi mojego życia.”

To była rzeczywiście odpowiedź Świeckiego Karmelu na tegoroczne hasło Nocy Czuwania –„Z Józefem i Maryją ku Bogu”. Żarliwe wyznanie wiary przypieczętowaliśmy : „Modlitwą do Ducha Świętego”, odmówieniem Tajemnic Radosnych Różańca św., „Godzinkami o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny” i „Litanią Loretańską”. Różaniec zjednoczył Świecki Karmel obu Prowincji w szczególny sposób, gdyż prowadzili go przedstawiciele wielu wspólnot OCDS z całego kraju. „Łącznikami” okazały się również pieśni Maryjne, z „Flos Carmeli” na zakończenie. Zbliżał się świt, a my podzieleni na dwa chóry, w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej z Kościołem powszechnym odmówiliśmy Jutrznię z nadchodzącej niedzieli.
Zegar na wieży Bazyliki Jasnogórskiej wybił godz. 4.30 . Prawie świtało, gdy doszliśmy do gościnnego klasztoru sióstr franciszkanek, które zaofiarowały poznańskim świeckim karmelitom bosym możliwość odpoczynku. Jeszcze udział w porannej Mszy św. w domu sióstr, pokrzepienie ciała braterskim śniadaniem i droga powrotna – od Maryi z Częstochowy do św. Józefa w Poznaniu.

Maria Jagielska ocds