Nowi członkowie Wspólnoty Poznańskiej

2 lutego 2020 r. poznańska Wspólnota OCDS p.w. Jezusa Miłosiernego zebrała się rankiem na comiesięcznym spotkaniu niedzielnym, by świętować podwójną uroczystość, która przypadła w Dniu Życia Konsekrowanego: Święto Ofiarowania Pańskiego i przyjęcie do Wspólnoty nowych członków – Anny Dyndul, Anny od św. Józefa i Ewy Gajkowskiej-Pawłowskiej, Ewy od Jezusa Miłosiernego.

Spotkanie rozpoczęliśmy ( w Sali Edyty Stein w podziemiach kościoła oo. karmelitów bosych w Poznaniu) odmówieniem Jutrzni z Liturgii Godzin z pamiętnym wezwaniem: „Jezu Chryste, Ty zechciałeś, aby zgodnie z Prawem ofiarować Cię w świątyni, naucz nas samych siebie składać w ofierze Kościoła razem z Tobą”. Kontynuując naszą modlitwę dziesiątką Różańca Świętego ogarnęliśmy nowo przyjmowanych oraz nieobecnych chorych członków Wspólnoty. Obecnych zaprosiliśmy do radosnej agapy, dzieląc się przyniesionymi wypiekami. Przygotowaniem do Mszy św. z Uroczystości Objawienia Pańskiego była konferencja o. Asystenta – Szczepana Maciaszka, poświęcona omówieniu adhortacji o Eucharystii papieża Benedykta XVI i dzielenie się w grupach refleksjami po domowej lekturze dwóch pierwszych rozdziałów „Rozmów eucharystycznych” bł. Kandydy od Eucharystii. Na Mszę św. przeszliśmy do kościoła – do Sanktuarium św. Józefa, aby przed koronowanym obrazem Opiekuna Dzieciątka Jezus uczestniczyć w niedzielnej liturgii i przygotować się duchowo do aktu włączenia do Wspólnoty obu kandydatek. Mszę Świętą celebrował o. Asystent, który w homilii podkreślił, ze okoliczności ofiarowania Dzieciątka Jezus w świątyni jerozolimskiej były znakiem, że Bóg nie zawodzi pragnienia tych, którzy Go oczekują, tak jak nie zawiódł pragnień Anny i Symeona. Te słowa skierowane były do wszystkich wiernych w kościele, ale nam, członkom Świeckiego Karmelu, zapadły głęboko w serce i usposobiły do Adoracji Najświętszego Sakramentu, którą zakończyliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego, odmówioną wspólnie z zebranymi w kościele. Ale obrzęd przyjęcia kandydatek odbył się już kameralnie, w ramach Wspólnoty , która żywo reagowała na rytuał przyjęć do Świeckiego Karmelu. Komentarz o. Asystenta, skierowany do nowo przejmowanych, podkreślał ,że to wyłącznie Jezus Chrystus powoływał tych, których wyznaczył, by przynosili owoc obfity dla dobra Kościoła i Zakon”. Braterski uścisk okazany kandydatkom i składane im życzenia przez o. Asystenta i Wspólnotę, były wymownym znakiem, że poznańska grupa OCDS ma od tej chwili nowych członków. Teraz nadszedł czas, by w Dniu Życia Konsekrowanego, poznański Świecki Karmel odwzajemnił życzenia o. Asystenta i podziękował Mu kwiatami za duchową opiekę i zapewnił poznańskich karmelitów bosych o modlitwie w ich intencji.

Maria Jagielska ocds