Uroczystość Matki Bożej w Karmelu poznańskim

Do Uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej poznańska Wspólnota OCDS przygotowywała się starannie przez okolicznościową Nowennę od dnia 7 lipca br. Każdego dnia triduum o godzinie 18-tej sprawowana była Msza Święta z homilią poświęconą Królowej Karmelu, zakończona nabożeństwem szkaplerznym. Podniosłym charakterem wyróżniał się ostatni dzień Nowenny, a wyjątkowy nastrój potęgowała procesja oo. Karmelitów Bosych z zapalonymi świecami. Mszę Świętą celebrował gościnnie o. Krzysztof Piskorz OCD, a pomocnikami w oprawie liturgicznej byli przedstawiciele Świeckiego Karmelu: Katarzyna Nowak i Dariusz Skręt. Msza Święta była sprawowana w intencji: o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Szkaplerznej dla członków naszej Wspólnoty oraz o Boże błogosławieństwo dla solenizantek lipcowych. Celebrans skupił się w homilii na odpowiedzi na pytanie, czy fragmentem Ewangelii z dnia :”Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię” można streścić duchowość szkaplerza świętego. Udzielił odpowiedzi twierdzącej, bo już św. Ludwik Maria Grignion de Montfort uczył zawierzenia się Jezusowi – Mądrości odwiecznej przez ręce Maryi. Szkaplerz – podsumowywał celebrans – jest więc znakiem uległości wobec Boga i przyjęcia Jego świętej woli na wzór Maryi. To było pouczające przesłanie dla nas – członków OCDS. Z dziewiątego dnia Nowenny szkaplerznej zapamiętaliśmy słowa : „[Maryjo] Opiekuj się naszymi sercami, pomóż nam obmyć je z brudów grzechu i przyozdobić miłymi Bogu cnotami. Niech Syn Twój zamieszka w nich na zawsze”. Nowennę zakończyliśmy odmówieniem „Litanii do Maryi, Matki Karmelu; ”Przewodniczko na górę, którą jest Chrystus – módl się za nami.” Pieśnią „Królowej Szkaplerza śpiewajmy’ przygotowaliśmy się duchowo do czuwania modlitewnego, które miało trwać od godz.19-tej do godz. 21-ej.

Czuwanie, które rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu, poprowadził poznański Świecki Karmel, a w skupieniu pomogła nam i zgromadzonym wiernym w kościele muzyka organowa w wykonaniu Ireny Żmijowskiej OCDS. Modlitwę zapoczątkowaliśmy odmówieniem Tajemnic Światła Różańca Świętego. Modlitwie przewodzili: Beata Meller i Dariusz Skręt, który przygotował również teksty do rozważań różańcowych. Nawiązał w nich do tematów poruszonych podczas Nowenny; ziemską wędrówkę do Domu Ojca przejdziemy szczęśliwie tylko z pomocą Maryi. Podczas wieczoru modlitewnego skupiliśmy się przede wszystkim na medytacji nad istotą szkaplerza Maryjnego. Tym razem teksty do rozważań wybrała Anna Gniadek z kwartalnika „Pod płaszczem Maryi” z l.2019-2020; napisali je o. Michał Swarzyński, o. Placyd Ogórek i niedawno zmarły o. Józef Synowiec. Autorzy skupili się nie tylko na historii tzw. przywilejów szkaplerznych, ale w oparciu na wypowiedzi ostatnich papieży wskazali na istotę przymierza z Maryją i na zasadnicze kryteria autentyczności kultu maryjnego, dotyczące także kultu szkaplerza karmelitańskiego. Zachowaliśmy w pamięci słowa Jana Pawła II: „Ten, kto przywdziewa szkaplerz, zostaje wprowadzony do ziemi Karmelu, aby […]doświadczać słodkiej i macierzyńskiej obecności Maryi w codziennym trudzie, by wewnętrznie się przyoblekać w Jezusa Chrystusa i ukazywać Jego życie w samym sobie dla dobra Kościoła i całej ludzkości.” Wybrane przez Annę Gniadek rozważania szkaplerzne odczytali w kolejności: Anna Gniadek, Katarzyna Nowak, Maria Jagielska, Marzenna Szaładzińska, Dariusz Skręt i Ewa Gajkowska-Pawłowska – zachowując dłuższe przerwy na przemyślenie usłyszanych treści. Do własnych refleksji dopomagała subtelna muzyka organowa Ireny Żmijowskiej. Po zakończeniu czuwania poznańska Wspólnota OCDS pozostała jeszcze w kościele, aby razem z oo. Karmelitami Bosymi i klerykami odmówić uroczystą Liturgię Godzin .

Centralne obchody związane ze świętem Matki Bożej Szkaplerznej odbyły się nazajutrz, a uroczysta Msza Święta odpustowa rozpoczęła się o godz. 18-tej. Poprzedził ją doniosły śpiew zbiorowy „Godzinek ku czci Matki Bożej Szkaplerznej” przy akompaniamencie organisty pana Roberta Hauptmana, w wykonaniu przybyłych poznaniaków, którzy nadzwyczaj licznie zgromadzili się w kościele oo. Karmelitów Bosych (zachowując jednak przepisy sanitarne). „Godzinki”, które poprowadził o. przeor poznańskiego klasztoru – Kamil Strójwąs OCD – wskazały wiernym drogę do Jezusa przez upodobnienie się do Maryi.

Uroczysta Msza św. rozpoczęła się pieśnią, która towarzyszyła procesji celebransów karmelitańskich, „Witaj, Pani, my poddani do nóg padamy”. Głównym celebransem był o. Wojciech Surówka OP, dominikanin z Lednicy, i on też wygłosił stosowną homilię. Do przygotowania liturgii Mszy Świętej odpustowej włączyły się grupy duszpasterskie działające przy kościele karmelitańskim w Poznaniu; nie zabrakło wśród nich reprezentantów OCDS. Podniosły nastrój spotkania potęgowała iluminacja świetlna kościoła oraz muzyka organowa. Na kierunek od Maryi do Jezusa wskazała zarówno Ewangelia z dnia, jak i homilia o. Wojciecha. O. Wojciech podkreślił ścisły duchowy związek między prorokiem Eliaszem ze Starego Testamentu, a Maryją, Matką Jezusa – Boga i człowieka- z Nowego Testamentu. Zaproponował, abyśmy spojrzeli na proroka Eliasza jako na figurę Najświętszej Maryi Panny; oboje nigdy nie zawierali kompromisu ze złem. Eliasz, który zamknął niebo po sprzeniewierzeniu się Bogu przez naród żydowski, uprosił u Stwórcy życiodajny deszcz rodakom, kiedy wyzbyli się fałszywych bogów. Także Maryja przyczyniła się do otwarcia niebios ludziom, ponieważ swoim ‘Fiat” doprowadziła do przyjścia Zbawiciela na świat, a stojąc pod Krzyżem Syna wskazała na odwieczną Prawdę, którą On jest. Możemy żyć w czasach zamętu, fałszywych proroków, ale nie ulegniemy złu, chroniąc się pod szkaplerz Maryi; Ona pełni i dziś prorocką funkcję wobec Kościoła. Szkaplerz jest ochroną przed złem, ale również znakiem przyjęcia służby w domu Maryi. „Służyć Bogu przez Maryję”! – celebrans przytoczył w tym miejscu te słowa wypowiedziane niegdyś przez Marię Okońską z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Słowa te winny być drogowskazem dla noszących szkaplerz, a zatem i dla nas członków Świeckiego Karmelu. Znaczącą odpowiedzią tłumu uczestniczącego we Mszy Świętej odpustowej na usłyszaną homilię o. Wojciecha była procesja przyjmujących Komunię Świętą i zbiorowy śpiew „Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić, wszystko oddać dla Niego, Jego Miłością żyć.”

Radość ze zjednoczenia z Jezusem Eucharystycznym i Jego Matką kontynuowaliśmy ze wszystkimi w ogrodach karmelitańskich na smakowitym poczęstunku, Była to w istocie zapowiedź przyszłej uczty w Kanie Niebieskiej.

                                                                                                                                                             Maria Jagielska ocds