Wybory w Poznańskiej Wspólnocie OCDS

W niedzielę 4 listopada 2018 r., podczas comiesięcznego spotkania naszej Wspólnoty, miały miejsce wybory.

Po Eucharystii i koronce do Miłosierdzia Bożego wybieraliśmy nową Radę Wspólnoty. Wyborom przewodniczył o. Robert Marciniak OCD – Delegat prowincjalny. Na spotkaniu  obecni byli również :  o. Szczepan Maciaszek OCD – asystent wspólnoty  i Monika Olszewska OCDS – przewodnicząca Rady Prowincjalnej.  W spotkaniu uczestniczyło 29 członków Wspólnoty, w tym 25 uprawnionych do głosowania. Ojciec Robert rozpoczął od modlitwy do Ducha Świętego, a następnie odczytał fragmenty ze Statutu dotyczące wyborów.

W wyniku głosowania wybrano:

  • Przewodniczącą:  Beatę Meller
  • Formatorkę:  Irenę Oczkowską
  • Radnych: Irenę Żmijowską, Dariusza Skręt oraz Marzennę Szaładzińską.

Nowa Rada wybrała:

  • Elżbietę Gątkowską na sekretarza,
  • Katarzynę Nowak na skarbnika.

Po wyborach ojciec Robert przedstawił swoje zalecenia   członkom nowo wybranej Rady Wspólnoty.  Jesteśmy  bardzo wdzięczni za ten szczególny czas.

                                                                        Beata Meller ocds