Święta Warmia

Członkowie naszej wspólnoty w dniach od 25-27 maja wzięli udział w pielgrzymce wspólnot OCDS Warszawskiej Prowincji do ziemi, która zwana jest Świętą Warmią. Swoje pielgrzymowanie rozpoczęli w piątek wczesnym rankiem, aby już o godzinie 11-tej być w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, gdzie miała miejsce Eucharystia. Przebywając w tym wyjątkowym miejscu mieliśmy okazję spotkać się z Grzegorzem Kasjaniukiem, autorem książki pt.: Gietrzwałd. 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków – na trudne czasy. Spotkanie to ubogaciło nas nie tylko w historię tego wyjątkowego miejsca, w jakim przebywaliśmy, ale również pięknym świadectwem i doświadczeniem działania Matki Bożej w życiu samego autora. Wieczorem udaliśmy się w procesji różańcowej do źródełka, przy którym odmówiliśmy także Litanie Loretańską. W tym miejscu każdy z nas w skupieniu i w modlitwie podchodził, aby przemyć miejsca, które go bolą czy też zaczerpnąć wody, aby ją zabrać dla chorych do swoich domów. Nasz dzień zakończyliśmy nieszporami i kompletą. Po czym udaliśmy się na Apel Jasnogórski do Bazyliki, aby odmówić różaniec i uczestniczyć w zasłonięciu Cudownego Obrazu.

Sobotę wielu z nas rozpoczęło od przywitania się z Maryją w Bazylice i uczestnictwie w różańcu. Po czym udaliśmy się do kaplicy, aby tam przeżyć nasze wspólnotowe spotkanie z Bogiem w Najświętszej Ofierze. Po czym udaliśmy się w dalszą podróż do Stoczka Klasztornego zwanego także Warmińskim. Miejsce to jest kolejnym ważnym Sanktuarium dla archidiecezji warmińskiej. Znajduje się tu Sanktuarium Maryi Królowej Pokoju oraz jest to miejsce uświęcone obecnością Sługi Bożego ks. Stefana kard. Wyszyńskiego, podczas jego internowania w okresie komunistycznym. Ksiądz, który nas oprowadzał po tym wyjątkowym miejscu zaprosił nas, abyśmy dokonali Aktu Zawierzenia Maryi, który napisał Prymas Tysiąclecia, tak też wszyscy uczyniliśmy. Było to bardzo wymowne, bowiem był to dzień, w którym obchodzimy Dzień Matki. Tak, więc zawierzyliśmy się Matce, która została nam dana przez Jezusa, kiedy sam już umierał na krzyżu, a my staliśmy się wtedy Jej dziećmi. Następnie udaliśmy się do Głotowa gdzie znajduje się Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej. Mieliśmy okazję poznać to urokliwe miejsce oraz przejść Drogę Krzyżową w Kalwarii Warmińskiej. Nasz dzień zakończyliśmy również brewiarzową modlitwą.

W niedzielę po śniadaniu wyruszyliśmy w drogę do Spręcowa, aby tam uczestniczyć w Eucharystii w Klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych. Pan Bóg dał nam ogromną łaskę, bowiem była to niedziela, którą Kościół obchodzi jako Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Pod takim wezwaniem jest również nasza Warszawska Prowincja, jak również okazało się, że klasztor Sióstr jest pod wezwaniem: Trójcy Przenajświętszej i Bożej Rodzicielki Maryi. Pan Bóg poprowadził nas tak, abyśmy tą wyjątkową uroczystość przeżyli z Siostrami w klasztorze, który także jest pod tym wezwaniem. Była okazja także, aby wspólnie się spotkać i porozmawiać z Siostrami. Po spotkaniu ruszyliśmy to Gietrzwałdu, aby tam odprawić Drogę Krzyżową. Po obiedzie nadszedł czas pożegnania się z Matką Bożą Gietrzwałdzką oraz z członkami innych wspólnot naszej prowincji.

Wszyscy czekamy na kolejne pielgrzymowanie po naszej prowincji, aby odkrywać nowe miejsca i duchowo się ubogacać. Był to czas ogromnej łaski, jaką doświadczyliśmy od Pana Boga. Czas, który przeżyliśmy przede wszystkim na modlitwie, ale także na spotkaniu z drugim człowiekiem. Wracając do Poznania jednogłośnie stwierdziliśmy, że na pewno będziemy chcieli tam jeszcze powrócić.

                                                                                         Damian Borowski ocds